Thứ Sáu , Tháng Tư 23 2021
Home / XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ

ĐÚNG NGƯỜI – ĐÚNG THỜI ĐIỂM

Sự phát triển của một công ty cần đến nhiều nhân tài khác nhau để cùng hợp tác. Người quản lý giỏi phải biết nhận diện được nhân tài nào dùng vào vị trí và thời điểm nào thích hợp để có thể phát huy hết khả năng vốn có …

Xem thêm »